พิธีเปิดการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78


ลงวันที่ 2021-06-07 ดูแล้ว 411 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันเกษตราธิการ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2564 รวม 40 วัน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องฝึกอบรมออนไลน์ 703 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้