สฝ.ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3


ลงวันที่ 2021-05-28 ดูแล้ว 45 ครั้ง


สฝ.ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3  ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) โดยวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีผู้ถ่ายทอดความรู้ 2 ท่าน คือ 1.นางเนตรดาว ดำรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ นำเสนอเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้” และ 2.นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ นำเสนอเรื่อง “แนวทางป้องกันมัลแวร์ และการรักษาความมั่นคงปลดภัยไซเบอร์” ณ ห้องสตูดิโอออนไลน์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ 

#บริการสตูดิโอ #บริการถ่ายทอดสด #สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้