ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมทดสอบระบบนำร่องการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่บุคลากร มก. ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ


ลงวันที่ 2021-05-27 ดูแล้ว 40 ครั้ง


ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมทดสอบระบบนำร่องการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แก่บุคลากร มก. ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้บันทึกภาพเพื่อผลิตวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมทดสอบระบบนำร่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคสนามให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Cr.ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สฝ. 
#บริการสตูดิโอ #บริการผลิตสื่อ #ฉีดวัคซีนโควิด-19ภาคสนาม #มก.ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้