สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (นบส.กษ.4)


ลงวันที่ 2021-05-27 ดูแล้ว 48 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (นบส.กษ.4) ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม –14 กรกฎาคม 2564 รวม 43 วัน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมออนไลน์ 703 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้