บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ “เพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งาน(ภาษาอังกฤษ)อย่างไร ให้ได้ sure”


ลงวันที่ 2021-05-18 ดูแล้ว 49 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดกิจกรรม เรื่อง “เพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งาน(ภาษาอังกฤษ)อย่างไร ให้ได้ sure” ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และ Facebook Live เพจกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนัก ส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
 Cr.ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
#บริการสตูดิโอ #บริการถ่ายทอดสด #สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. 
สนใจบริการ ติดต่อได้ที่ #สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. 
โทร 0 2942 8822 ต่อ 500ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้