มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 77


ลงวันที่ 2021-05-18 ดูแล้ว 57 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 77 วันที่ 17พ.ค.64 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก นายพฤฒิ เกิดชูชื่น ผู้แทนของบริษัทแดรี่โฮม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Cr.ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม , ฝ่ายฝึกอบรม
 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้