สฝ.ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ Reskills – Upskills แบบ New normal


ลงวันที่ 2021-04-30 ดูแล้ว 33 ครั้ง


ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) โดยวันที่ 30 เมษายน 2564 นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์. นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นำเสนอเรื่อง “R to R : เครื่องมือในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” ณ ห้องสตูดิโอออนไลน์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้