สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) กลุ่มท้าทาย ครั้งที่ 1


ลงวันที่ 2021-04-05 ดูแล้ว 84 ครั้ง


วันนี้ (5 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 -16.30 น. รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ พร้อมด้วยบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามแผนการพัฒนาที่หน่วยงานกำหนด จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) กลุ่มท้าทาย ซึ่งเป็นการนัดหมายให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้