ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มอบหมายให้ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมผู้แทนบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ


ลงวันที่ 2021-04-02 ดูแล้ว 56 ครั้ง


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มอบหมายให้ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมผู้แทนบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้