สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมลงพื้นที่สำรวจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า


ลงวันที่ 2021-03-26 ดูแล้ว 65 ครั้ง


เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมลงพื้นที่สำรวจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้นำชุมชน นายสมปอง รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ เป็นผู้ต้อนรับ และนำชมฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เรียนรู้ทั้งการเพาะและการทำเห็ดปลอดขยะ ฐานการเลี้ยงไส้เดือนและการขยายพันธุ์ ฐานการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน ฐานการปลูกผักบนกระเบื้อง และฐานการแปรรูปอาหารสัตว์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการเลี้ยงสัตว์

โดยมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นถิ่น(เป็ดปากน้ำ) รวมถึงโครงการการเลี้ยงแพะพระราชทาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแนวทางเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้