พิธีเปิดการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 77 ผ่านระบบออนไลน์


ลงวันที่ 2021-03-23 ดูแล้ว 122 ครั้ง


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันเกษตราธิการ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 77 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564 รวม 40 วัน โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับ       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 804 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้