สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับการประปานครหลวงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาพนักงานระดับ 3-4 กลุ่มวิชาชีพหลักและกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน”


ลงวันที่ 2013-07-16 ดูแล้ว 1,049 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ การประปานครหลวง ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 3 - 4 กลุ่มวิชาชีพหลัก และกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 2) ให้กับพนักงานการประปานครหลวง จำนวน 109 คน ระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2556 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้