สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน 8 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผู้อำนวยการท่านที่สองสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 2013-12-24 ดูแล้ว 1,919 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน 8 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผู้อำนวยการท่านที่สองสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และอดีตผู้อำนวยการท่านที่สองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ห้องอาหารจีนชาง โรงแรมรามาการ์เด้นส์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้