เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และนายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากร


ลงวันที่ 2013-12-19 ดูแล้ว 987 ครั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และนายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ของทั้ง 2 สถาบัน มาประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ 1.กลุ่มงานฝึกอบรม 2.กลุ่มพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม 3.กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 4.กลุ่มวิจัยและวิชาการ โดยการนำจุดแข็งของแต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น เสนอเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำเป็นโครงการนำร่อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้