สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์ , กลุ่ม ETO Bicycle Club ภายใต้โครงการ KU Green Healthy Community ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มจักรยาน BF7D


ลงวันที่ 2013-12-19 ดูแล้ว 1,290 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์ , กลุ่ม ETO Bicycle Club ภายใต้โครงการ KU Green Healthy Community ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มจักรยาน BF7D ซึ่งนำทีมโดยผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไม้เท้าค้ำยันไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ณ ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการก้าวย่างที่มั่นคง เป็นจำนวน 90 อัน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้