ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.” ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่


ลงวันที่ 2013-12-19 ดูแล้ว 931 ครั้ง


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.” ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ภายในงานมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้า จากสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.และชุมชนต่าง ๆ นำสินค้าและนวัตกรรมของตนเองมาจำหน่ายให้กับผู้คนที่สนใจมาซื้อหาสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง และรับความรู้เรื่องการทำเต้าหู้กาบ้า จากอาจารย์จิดาภา มูประสิทธิ์ และการเพาะเห็ดโคนจากจอมปลวก โดยคุณบุญมี ชัยวงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สามารถทำให้เห็ดโคนที่เพาะยากมีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก. อย่างล้นหลามติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้