รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี ม.เกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อให้บุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมโดย เสด็จพระราชกุศล


ลงวันที่ 2013-12-19 ดูแล้ว 999 ครั้ง


รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้บุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมโดย เสด็จพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีกฐินกาล และร่วมจรรโลงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป สำหรับการร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้