รศ.สุวิสา พัฒนาเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


ลงวันที่ 2013-12-18 ดูแล้ว 833 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนาเกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น โดยมีรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้