เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2556 เวลา 09.30 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และสถานีวิทยุ ม.ก. และนายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ลงวันที่ 2013-11-28 ดูแล้ว 21,106 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด "โครงการพอเพียง เพื่อเพียงพอ" (สัญจร) หลักสูตร "การปลูกเห็ดบนท่อนไม้" โดยมีมิสเตอร์มาร์ติน วีเลอร์ ปราชญ์ชาวอังกฤษ (ฝรั่งหัวใจไทย) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พอเพียง เพื่อเพียงพอ” และอาจารย์ไพบูลย์ พูลทอง อาจารย์ สานิตย์ สุภเลิศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการหลักสูตร “การปลูกเห็ดบนท่อนไม้” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ณ หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้