สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ และคลินิกเทคโนโลยี ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อบริโภค


ลงวันที่ 2013-11-21 ดูแล้ว 2,167 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ และคลินิกเทคโนโลยี ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.ชียงราย จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนสามารถผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มใช้เอง และสามารถทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้