ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีของการชลประทานและการจัดการทรัพยากรน้ำ ประเทศศรีลังกา


ลงวันที่ 2013-07-02 ดูแล้ว 12 ครั้ง


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Nimal Siripala de Silva The Hon Minister of Irrigation & Water Resources Management – Sri Lanka รัฐมนตรีของการชลประทานและการจัดการทรัพยากรน้ำ ประเทศศรีลังกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม และดูงานหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) ภายใต้หน่วยงาน Extension and Training Office (ETO) เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้