โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร“เปาปั้นมือ” [5 สูตร/5ไส้ กับทริค (Tricks) ง่ายๆสู่นักปั้นซาลาเปามืออาชีพ]
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกริยา คเชนทร์ชัย ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวอุทัย ทองโอฬาร ลงทะเบียนแล้ว
4. นายธีระวัฒน์ คำสวัสดิ์วงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสมพิศ หอมแก่นจันทน์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายอาทร เจียมเด่นงาม ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสุทธารัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายกฤษดา แก้วโสนด ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

(วัตถุดิบในการทาซาลาเปา การเตรียมไส้ซาลาเปา ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ)

ปฏิบัติการ การเตรียมไส้ซาลาเปา

            - ไส้ลาวาไข่เค็ม

            - ไส้ข้าวโพดหวาน

            - ไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - ไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

            - ไส้กะทิทุเรียน

การเตรียมแป้งซาลาเปา

            - ซาลาเปาแป้งขาว

            - ซาลาเปาแป้งฟักทอง

การปั้นซาลาเปาและการนึ่งสุกพร้อมบริโภค

            - การปั้นซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็ม

            - การปั้นซาลาเปาไส้ข้าวโพดหวาน

            - การปั้นซาลาเปาไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้กะทิทุเรียน

ตอบข้อซักถามและสรุป

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

             สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสาหรับใส่อาหาร(ซาลาเปา)ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติทำเอง

สถานที่ฝึกอบรม  :  ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


สมัครอบรมวิชานี้