โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรพื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ศักดิ์ระพี นพรัตน์ ผู้ก่อตั้ง Finepx Studio
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ทำความรู้จักเรื่องรูรับแสง สปีดชัตเตอร์ และ ISO 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของแสงในการถ่ายภาพ 
  • การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของสีในการถ่ายภาพ 
  • การจัดวาง Composition ของถ่ายภาพ 
  • ถ่ายภาพบุคคล เพื่อลองใช้ทฤษฎีที่เรียนในช่วงเช้า  
  • ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม ความเข้าใจการใช้กล้องดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 
  • สามารถถ่ายรูปให้สวยงามเหมือนมืออาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้