# ชื่อไฟล์
1. ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 644
2. ซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Campus License) 1073

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้