โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC017 การผลิตสบู่ธรรมชาติ (สบู่ก้อนจากน้ำมันและไขมันพืช) 8 ชนิด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฐิรานี อติชาติมณี
2. นางสาวเสาวณิต ผ่องใส
3. นางสาวเยาวเรศ คำปัอ
4. นางสาวอัญญ์ชิสา ศิริคำ
5. นางสาวน้ำทิพย์ สุขสมพงษ์
6. นางสาวฉัตรวดี ศิริโภค
7. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
8. นางสาวเยาวเรศ คำป้อ
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 3,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้การทำสบู่จากน้ำมันพืช อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก และไขมันจากพืชอื่นๆ สบู่ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรกและความมันบนร่างกายได้ดี โดยไม่ทำให้ผิวแห้งเสีย อีกทั้งการเลือกสมุนไพรที่ดีเหมาะกับผิวจะสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใส ลดสิว ฝ้า กระ อย่างได้ผล และเหมาะกับผิวแพ้ง่ายและทุกสภาพผิว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น สมุนไพรต่างๆ อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด กรอง น้ำมันพืชต่างๆ ด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์) หม้อตุ๋น น้ำสะอาด น้ำมันมะพร้าว แม่พิมพ์ บรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ปากกา ดินสอ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง ถุงผ้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์นำกลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 12.00   บรรยาย   ประเภทของสบู่แต่ละชนิด คุณสมบัติน้ำมันและสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำมาใช้ทำสบู่ 
                                  การคัดเลือกวัตถุดิบแต่ละชนิด การแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสบู่
13.00 - 15.30   ปฏิบัติ     การทำสบู่แต่ละชนิด สบู่แก้สิว สบู่แก้แพ้ สบู่ขมิ้น สบู่น้ำผึ้ง สบู่น้ำมันมะกอก 
                                   สบู่ชาร์โคล สบู่ผลไม้ และสบู่ซักผ้า
15.30 - 16.00   ปฏิบัติ     สรุปและตอบข้อซักถาม