โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
MI016 อาหารสุนัขทางเลือก (ขนมน้องหมา)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวดวงหทัย วิศาลโภคะ
2. นางสาวพิมพร เมธาสิริ
3. นางสาวพรรณนิภา ชินะวนิชกิจ
4. นางสาวรัชนิดา เหลืองมหานาคะ
5. นางสาวสุภา สิทธานุกูล
6. นายสิทธิพร จรดล
7. นางสาวสุวีณา หงษ์ทวี
8. นางสาวรวีวรรณ อรรถานิธี
9. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
10. นายทวีพงษ์ บุญยืน
11. นางสาวสุภาภรณ์ ลาเหงา
12. นางสาวเสาวณีย์ เขียงนิยม
13. นางสาวเฉลิมขวัญ วัฒนไกร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมลฤดี​ พุกเนียม
2. นางสาวปิยะฉัตร
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ วรากุลปกรณ์ศิริ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 950 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 400 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป , จำนวนที่รับ 10-24 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข วัตถุดิบอาหารสุนัข แนวโน้มความต้องการอาหารสุนัขทางเลือก การทำอาหารสุนัขแบบแห้งด้วยเตาอบไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปทำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นการลดรายจ่ายค่าอาหารสุนัขและอาจนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: แป้งขนมปัง แป้งโอลวีต ยีสต์แห้ง น้ำตาล เกลือ ตับไก่ปิ้ง ผักปลอดสารพิษ เนื้อวัวสด เนื้อไก่สด เนื้อหมูสด พิมพ์กดขนมรูปกระดูก ถาดอบไมโครเวฟพื้นลอน ถุงลามิเนตสองชั้นสูญญากาศ อ่างผสมไม่โครเวฟได้ ถุงมือ น้ำดื่ม ถ้วยตวง
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข อาหารสุนัขสำเร็จรูป อาหารสุนัขแบบปรุงเอง และอาหารสุนัขทางเลือก รูปแบบของอาหาร อาหารเปียก และอาหารแห้ง โภชนาการ วัตถุดิบ ยีสต์ สารปรุงแต่งอาหาร สูตรอาหารสุนัขทั่วไป สูตรอาหารสุนัขเฉพาะกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำอาหารสุนัขแบบแห้ง การเตรียมส่วนผสม การขึ้นรูป การอบทำให้แห้งด้วยไมโครเวฟ การบรรจุภัณฑ์