โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP265 อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร : โปรตีนเกษตรปรุงรส ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทอด ปั้นขลิบทอด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนันทัชพร ศรีพรม
2. นางสาวณัฐสินี อังศุสิงห์
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายการทำอาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร เช่น โปรตีนเกษตรปรุงรส ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทอด ปั้นขลิบทอด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำโปรตีนเกษตรปรุงรส ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทอด ปั้นขลิบทอด เช่น โปรตีนเกษตร แผ่นก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอก ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย น้ำมันพืช แป้งสาลี ถั่วลิสง น้ำตาลปี๊บ หอมแดง กระเทียม วุ้นเส้น เห็ดหูหนูดำ เห็ดหอมแห้ง ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหารขนาด 6x9 นิ้ว (จำนวน 4 ใบ)
แผนการสอน:
09.00 - 10.00   บรรยาย   การทำอาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร เช่น โปรตีนเกษตรปรุงรส
                                   ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทอด ปั้นขลิบทอด
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ      การทำก๋วยเตี๋ยวหลอด และปอเปี๊ยะทอด
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ      การทำปั้นขลิบทอด และโปรตีนเกษตรปรุงรส