โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP260 การทำซอสปรุงรส (สุกี้ เย็นตาโฟ ผัดไท และกุ้งอบวุ้นเส้น)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอลิศา เคหะรมย์
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายการทำน้ำซอสปรุงรส4ชนิด เช่น สุกี้ เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า และกุ้งอบวุ้นเส้น การเตรียมเครื่องประกอบสำหรับปรุงและทำน้ำซอสที่ฝึกปฏิบัติ เป็นอาหารพร้อมเสิร์ฟ ข้อดีของการทำน้ำซอสปรุงรสทำให้อาหารมีรสชาดที่คงที่
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กล่องพลาสติก ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำน้ำซอสปรุงรส 4 ชนิด สุกี้ เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า และกุ้งอบวุ้นเส้น
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ   การทำน้ำซอส
13.00 - 16.00  บรรยาย  การทำน้ำซอส และเตรียมเครื่องประกอบสำหรับปรุงและน้ำซอสที่ฝึกปฏิบัติ เป็นอาหารพร้อมเสิร์ฟ