โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP256 การผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา : พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายมงคล เข็มแก้ว
2. นางสาวธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช
3. นางสาวพัชญา​ บุ​ศ​ย​พงศ์​ชัย​
4. นางสาวแสงอรุณ ปลาส่วน
5. นางสาวณัฐกนต์ วิเศษภักดีวงศ์
6. นางสาวกนกวรรณ เงินหรั่ง
7. นายป้อมเพชร อ่างเงิน
8. นางสาวธัญณิศสา อาจหาญ
9. นางสาวปวงทิพย์ นฤวัตร
10. นางชลิดา สุภัจจาภิชัย
11. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
12. นางอารยา วิลยาลัย
13. นางสาวธัญรดี กาญจนรุจี
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้), จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: พริกแกง หรือเครื่องแกงของอาหารไทยเป็นเครื่องปรุงรสน้ำแกง ซึ่งน้ำแกงส่วนใหญ่จะใช้น้ำกะทิ และมีแกงบางชนิดที่ใช้น้ำเปล่า โดยพริกแกงในแต่ละชนิดจะประกอบด้วย เครื่องเทศและสมุนไพรหลายอย่างที่มีองค์ประกอบของสารให้กลิ่นแตกต่างกัน เพื่อให้ลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ที่มีรสเผ็ด และมีกลิ่นหอมของแกงนั้นๆ ทั้งนี้นอกจากการทำพริกแกงเก็บไว้รับประทานเอง ยังสามารถทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำน้ำพริก
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  วิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมในพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำ
10.00 - 12.00   บรรยาย/ปฏิบัติ   พริกแกงเขียวหวาน
13.00 - 15.30   ปฏิบัติ   พริกแกงเผ็ด(พริกแกงแดง) พริกแกงคั่ว และพริกแกงส้ม
15.30 - 16.00   บรรยาย ตอบข้อซักถามและสรุป