โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP202 ถั่วทอดแผ่นจิ๋วศกุนตลา นพเก้า 9 สูตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนุศรา บูชา
2. นางณัฐศศิ พึ่งพินิจ
3. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม
4. นายศราวุธ จินดาศุข
5. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
6. นางสาวนิตยาภรณ์ เกตุงาม
7. นางสาวดุสิตา สุขจิง
8. นางสาวเสาวลักษณ์ สมมิตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
2. นางสาวนิตยาภรณ์ เกตุงาม
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เนื่องจากถั่วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำถั่วเมล็ดแห้ง 9 ชนิด มาประกอบอาหาร แปรรูปให้เกิดความแปลกใหม่ เพื่อเก็บไว้ได้นาน เป็นการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง ทั้งสร้างสรรค์รูปแบบ ขนาดที่แตกต่างกว่า แผ่นจิ๋วน่ารักน่ารับประทาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เช่น แมคคาเดเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม ถั่วลิสง งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน กล้วยน้ำว้า น้ำมันพืช เนื้อมะพร้าวขูด แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำปูนใส ไข่ไก่ กะทิสด กะทิผง หัวนมผง ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น ช้อนตวง ทัพพีตักแป้ง ไม้ทอดถั่ว กะทะทอดถั่ว กาละมังใส่ถั่วแต่ละชนิด ถ้วยตวงลิตร เตาแก๊ส กระชอนถี่ กระชอนหยาบ ถาดสี่เหลี่ยมใบใหญ่ ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแต่ละชนิด  1.แมคคาเดเมีย 2.เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3.เมล็ดอัลมอนด์ 4.เมล็ดฟักทอง 5.เมล็ดทานตะวัน 6.เมล็ดถั่วลิสง 7.เมล็ดแตงโม 8.งาดำ 9.งาขาว
10.00 - 12.00    ปฏิบัติ   ขั้นตอนการผสมแป้งทอดถั่ว
13.00 - 17.00    ปฏบัติ    การทอดถั่วแต่ละชนิด แนะนำเคล็ดลับต่างๆ แนะนำสถานที่ซื้อ-ขาย การบรรจุในภาชนะสวยงาม ถาม-ตอบ ข้อสงสัย สรุปการสอน