โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP151 ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ปากหม้อ (หม้อไฟ) สมุนไพรไหลบัว หมู : ผลิตหัวเชื้อ ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจิตติมา ศรีเพ็ชร์
2. นางสาวภัทรวดี อวัสดาพร
3. นางสาวนภัสนันท บุญยรัตพันธ์
4. นางสุมิตรา นาแสวง
5. นางสาวนภสร ชินนะ
6. นางอุมาภรณ์ ผดุงทรัพย์
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,400 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 1,450 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) สมุนไพร รวมทั้งวิธีการทำตั้งแต่แรกเริ่ม การเตรียมอุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำ สูตรเด็ดเคล็ดลับ วิธีทำ “หัวเชื้อก๋วยเตี๋ยวเรือ ”, “ก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) สมุนไพร” จนสำเร็จเป็นอาหารพร้อมจำหน่าย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อหมู ตับหมู ลูกชิ้นหมู กระดูกหมูอ่อน เห็ด รากบัว ไหลบัว ใบโหระพา คะน้า ผักบุ้ง ถั่วงอก กะหล้ำปลี แครอท หัวไชเท้า รากผักชี ขิง ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง คื่นช่าย กระเทียมดอง ผักชีฝรั่ง ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เหล้าจีน ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระทะ กะละมัง หม้อ ตะหลิว ทัพพี กระชอน ตราชั่ง มีด เขียง ถาด ผ้าขาวบาง ข้อน ส้อม จาน ชาม ตอก ถุงพลาสติก เครื่องปั่น ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม ภาชนะพลาสติกหรือกล่องใส่อาหาร มีด แก้วน้ำ
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อวัตดุดิบ 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ)
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำหัวเชื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ

วันที่สอง
09.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำหัวเชื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    วิธีการทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย