โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR230 โฟล์ค และเดโคเรทีฟ อาร์ต : กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ร้อน-เย็น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: จุฑารัตน์ ผูกพานิช
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การตกแต่งชิ้นงาน (Decorative) ด้วยเทคนิคโฟล์คอาร์ต เทคนิคโฟล์คอาร์ต (FolkArt) คือ ศิลปะพื้นบ้านของประเทศตะวันตก โดยใช้พู่กันชนิดต่างๆ แต้มสี สร้างสโตรคต่างๆ ให้เกิดรูปภาพต่างๆ ขึ้นมา
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: พู่กันแบน พู่กันกลม จานสี กระดาษขาว กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ร้อน-เย็น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: สีอะคริลิค กระดาซไข เจสโซ่ วานิช ซีลเลอร์ น้ำยาเพ้นท์ผ้า พู่กันแบนสำหรับเคลือบงาน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: แก้วน้ำ (ล้างพู่กัน) กระดาษทิชชู่ (เช็ดพู่กัน) ดินสอ ปากกา ยางลบ
แผนการสอน:
09.00 - 12.00   บรรยาย   สโตรคพื้นฐานของโฟล์คอาร์ต 
                                  การเตรียมวัสดุ การเลือก และการวางลายให้เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ 
                                  การเลือกเฉดสี การเพิ่มสี แสง เงา การเคลือบชิ้นงานให้สีคงทน
13.00 - 17.00   ปฏิบัติ      การตกแต่งชิ้นงาน (Devorative) ด้วยเทคนิคโฟล์คอาร์ต 
                                  การตกแต่งกระเป๋าอุณหภูมิ ร้อน - เย็น