โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR144 เครื่องประดับจากคริสตัล : สร้อยข้อมือลายมะลิซ้อนและลายไม้เลื้อย
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกฤตกมล สุขกนิษฐ
2. นางสาวKritkamol Sukanit
3. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-16 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ทำสร้อยข้อมือ และเรียนรู้วิธีการร้อยสร้อยข้อมือให้เป็นลายมะลิซ้อนและลายไม้เลื้อย โดยใช้คริสตัล และลูกปัด ตลอดจนเรียนรู้วิธีการจบงาน สามารถทำใส่เอง หรือทำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม คริสตัล สวารอฟสกี้ (Swarovski) เอ็น จานสี กระดุมแป๊ก ที่เก็บปม ลูกปัดเกรดญี่ปุ่น กล่องใส่อุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกรเล็กสำหรับตัดเอ็น กรรไกรตัดเล็บ สายวัด ปากกาหรือดินสอ
**หมายเหตุ**ควรนำแว่นสายตามาด้วยในกรณีมีปัญหาทางสายตา
แผนการสอน:

09.00 - 10.30 บรรยาย  แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์การร้อยสร้อยข้อมือลายละลิซ้อน การร้อยเข้าที่เก็บปม การร้อยคริสตัลให้เป็นลายมะลิซ้อน การจบงาน
10.30 - 12.00  ปฏิบัติ    ร้อยสร้อยข้อมือลายมะลิซ้อน
13.00 - 14.30  บรรยาย  แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์การร้อยสร้อยข้อมือลายไม้เลื้อย วิธีการเริ่มต้นในการทำสร้อยข้อมือลายไม้เลื้อย การร้อยเข้าที่เก็บปม การร้อยคริสตัลลายไม้เลื้อย การจบงาน
14.30 - 17.00  ปฏิบัติ    ร้อยสร้อยข้อมือลายไม้เลื้อย