ขยายเวลาการเปิดรับสมัครค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับน้อง ๆ " KU Nature Summer Camp"  จากวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 เป็น  เดือนตุลาคม 2567


ลงวันที่ 2024-04-10 ดูแล้ว 233 ครั้ง

ประกาศ !! สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเปิดค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับน้อง ๆ " KU Nature Summer Camp"  จากวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 เป็น  เดือนตุลาคม 2567 และขยายเวลาการเปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 090 952 7768 หรือ
 สมัครที่ :  https://forms.gle/7e8rdRiMEWoi6H948ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้