สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา


ลงวันที่ 2024-03-18 ดูแล้ว 67 ครั้ง

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา ระหว่างวันที่ 18 -29 มีนาคม 2567 ให้กับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งการบริหารระดับต้นและระดับกลาง จำนวน 50 คน โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ(ปฎิบัติการ 2)รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้