กิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร”ประจำปี 2567


ลงวันที่ 2024-03-13 ดูแล้ว 96 ครั้ง

13 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบนโยบายการบริหารและดำเนินการตามกรอบภารกิจของสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร”ประจำปี 2567 ณ ห้อง 904 ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจทิศทาง เป้าหมาย ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างถูกต้องตรงกันติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้