ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 58 ปี


ลงวันที่ 2024-03-11 ดูแล้ว 86 ครั้ง

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมบุคลากรร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้