เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับคนในอาชีพสามารถปรับตัวเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่


ลงวันที่ 2024-03-06 ดูแล้ว 107 ครั้ง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดมผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมโดรนเกษตรแห่งประเทศไทย บริษัทเอกชนผู้ให้บริการโดรนการเกษตร เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับคนในอาชีพสามารถปรับตัวเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยมีนายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา จากสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้นางสาวโอมิกา บุญกัน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมรับฟัง ในการสัมมนามีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้