8 มีนาคม 2567รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. นำทีมผู้บริหาร สพร.ร่วมกับ นายสมพงษ์ ไกรอุดม ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพความปลอดภัย


ลงวันที่ 2024-03-08 ดูแล้ว 94 ครั้ง

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมคณะผู้บริหาร และนายชาญณรงค์ ไวยพจน์ นายดิลก เลิศเกรียงไกร จากสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย ประชุมร่วมกันเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้