นางรำไพ ภูวราห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ติดตามการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ณ ไร่เกษตรกร


ลงวันที่ 2024-03-05 ดูแล้ว 69 ครั้ง

5 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย นางรำไพ ภูวราห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางพิมใจ กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรีนำโดย นายชูชาติ บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ณ ไร่เกษตรกร ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จากนั้นร่วมสำรวจลักษณะ ทางกายภาพของดิน ณ ตำบลหัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของดินในการขยายพื้นที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกถั่วหลังนา สู่เกษตรกรอื่น ในพื้นที่ต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้