ศึกษาดูงานระบบบริหารบทเรียนออนไลน์ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ลงวันที่ 2023-09-19 ดูแล้ว 153 ครั้ง

          18 กันยายน 2566 ดร. ยุพวัลย์  ทองใบอ่อน  นักวิชาการเกษตร นำคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบเปิด (KUMOOC) จากสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ สำนักหอสมุด เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการศึกษา ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ทั้งนี้ผู้แทนคณะทำงาน KUMOOC ที่เข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. ดร. ยุพวัลย์  ทองใบอ่อน นักวิชาการเกษตร 2.นายวิษณุ  สันสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  3.นฺ.ส. วิชุตา  บุญเกตุ นักวิชาการโสตฯ 4.น.ส สายฝน  ศรีสุทธา นักวิชาการเกษตร ผู้แทนจากสำนักหอสมุด ได้แก่ 1. นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษเพื่อความยั่งยืน  2. นาย ณัฐวุฒิ นันทปรีชา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้