แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31


ลงวันที่ 2023-09-19 ดูแล้ว 133 ครั้ง

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้คณะผู้แทนบุคลากรสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ นางรำไพ ภูวราห์  นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์  น.ส.สุธันวา จนุบุษย์ น.ส.สุพรรษา รื่นกระวี นางพิมใจ กาฬภักดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน  2566 ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริกติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้