สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต) จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน


ลงวันที่ 2023-08-11 ดูแล้ว 286 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยนางรำไพ ภูวราห์ และคณะ จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ป่าชุมชนหนองสาหร่าย ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีบุคลากรองค์การบริหารตำบลโรงช้าง ครูนักเรียนโรงเรียนพรหมเทพสวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลหัวป่าเข้าร่วมกิจกรรม และในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์... ดูเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้