ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท) สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ


ลงวันที่ 2022-11-21 ดูแล้ว 333 ครั้ง

 

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท) สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้