ประกาศผลการจัดเช่า โครงการเช่าเครื่องรับโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ Pan-Till กล้อง ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลงวันที่ 2022-09-22 ดูแล้ว 9 ครั้ง

ประกาศผลการจัดเช่า โครงการเช่าเครื่องรับโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ Pan-Till กล้อง ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้