19 กันยายน 2565 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง "พี่ให้น้อง" EP2 บริหารแบบง่าย ๆ ตามสไตล์ของพี่เร


ลงวันที่ 2022-09-21 ดูแล้ว 21 ครั้ง

19 กันยายน 2565 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง "พี่ให้น้อง" EP2 บริหารแบบง่าย ๆ ตามสไตล์ของพี่เร  ให้ความรู้โดย นายเรวัติ อ่ำทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ  เล่าเรื่องจากประสบการณ์ศาสตร์ของการเป็นผู้บริหารที่ดี  บันไดสู่ความสำเร็จ  แนวคิดการนำพาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารดี บุคลากรดี บริการดี  บูรณาการดี และบรรยากาศดี ณ ห้องหอประวัติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้