สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลตามเป้าหมาย BCG


ลงวันที่ 2022-09-21 ดูแล้ว 121 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลตามเป้าหมาย BCG  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ให้กับผู้จัดการตำบลและทีมสมาชิกนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม 53 ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์คุณภาพของตําบล และเพื่อให้ผู้จัดการตําบลสามารถพัฒนานวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์คุณภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ.

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะนำมาจัดแสดง และจำหน่ายในงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สอบถาม โทร 0 2942 8822 ต่อ 205
 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้