สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ เรื่อง “ไส้อั่วโฮมเมด..สูตรเด็ดที่อยากบอกต่อ”


ลงวันที่ 2022-09-16 ดูแล้ว 39 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ เรื่อง “ไส้อั่วโฮมเมด..สูตรเด็ดที่อยากบอกต่อ”  โดย  ผศ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วย นางสุวรรณา เผ่ากุ่ม วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้