สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ เรื่อง “ไส้อั่วโฮมเมด..สูตรเด็ดที่อยากบอกต่อ”


ลงวันที่ 2022-09-16 ดูแล้ว 123 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดการถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ เรื่อง “ไส้อั่วโฮมเมด..สูตรเด็ดที่อยากบอกต่อ”  โดย  ผศ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วย นางสุวรรณา เผ่ากุ่ม วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้