โครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร" ครั้งที่ 3/2565


ลงวันที่ 2022-09-13 ดูแล้ว 40 ครั้ง

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ แถลงผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้บุคลากรรับรู้ และเข้าใจถูกต้องตรงกันเมื่อปฏิบัติงาน ในโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร" ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 804 ชั้น 8 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้