สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทำและตัดต่องานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องในวันสถาปนา 30 กันยายน 2565


ลงวันที่ 2022-09-13 ดูแล้ว 38 ครั้ง

13 กันยายน 2565 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทำและตัดต่องานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องในวันสถาปนา 30 กันยายน 2565ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้